top of page
  • Writer's pictureEesti Klaveriõpetajate Ühing

Uus noot "Klaveripalad Eesti lastemuuska kullafondist"


Käesolev väljaanne sisaldab 15 Eesti heliloojate poolt lastele kirjutatud klaveripala aastatest 1911–2015 ja ilmub sellisena esmakordselt. 


Noodi eellugu ulatub aastasse 2017, kui Eesti Klaveriõpetajate Ühingu poolt läbiviidud uuringu käigus küsiti klaveriõpetajatelt, milline on nende poolt igapäevatöös eelistatud Eesti autorite looming. Nii selgus kõrge pedagoogilise ja kunstilise väärtusega ning nii õpetajate kui õppijate poolt hästi omaks võetud repertuaar – Eesti muusikaloos lastele ja noortele kirjutatud klaveripalade crème de la crème.

Huvi korral palume pöörduda noodi ostmiseks Martti Raide poole e-posti aadressil martti.raide@eamt.ee

153 views
bottom of page