• Eesti Klaveriõpetajate Ühing

Noorte klaverifestival “Klassika kutse – Beethoven 250”


On rõõm teatada, et Beethoveni 250. sünniaastapäevaks algatatud üritusele „Klassika kutse“ vastas enam kui 20 muusikaõppeasutust.


Beethoven 250 – klassika kutse” raames koostasid EMTA õppejõud ka videoläkitused noortele. Beethoveni klaveriloomingut tutvustavad ja esitavad Toivo Nahkur, Kai Ratassepp, Lauri Väinmaa, Mati Mikalai, Sten Lassmann, Mihkel Poll ja Lembit Orgse. Videod sobivad kasutamiseks ka muusikaloo tundides.

KÕIK VIDEOD LEITAVAD LINGIL

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2bUQi4JuR5S6ZYtGBMMETwgZmBBvnHuK


KONTSERDIPLAKATITE JA KAVALEHTEDE BLANKETID

https://www.dropbox.com/sh/57dq0axedsoluep/AACRQvzD-xfZ9SBcO_3fpR1ba?dl=0

Avanevad Libre Office või Open Office'ga

Festivali tarvis koostas EKÜ juhatus REPERTUAARISOOVITUSED keskmisele ja nooremale vanuseastmele sobivatest klassikalistest klaveriteostest. Avaldamisel on EMTA klaveriõppejõudude poolt noortele muusikaõppijatele suunatud hariduslikud Beethoveni-teemalised lühivideod.


REPERTUAARISOOVITUSED


BEETHOVENI TEOSED

Klaverisonaat op. 49 nr. 1 g-moll (1797)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/2b/IMSLP00019-Beethoven,_L.v._-_Piano_Sonata_19.pdf

Klaverisonaat op. 49 nr. 2 G-duur (1795-96)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7e/IMSLP00020-Beethoven,_L.v._-_Piano_Sonata_20.pdf

Für Elise WoO 59 (1810)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/0/04/IMSLP318757-PMLP14377-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B298_WoO_59_scan.pdf

Sonatiin G-duur WoO 50

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/e/ee/IMSLP51816-PMLP96125-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_16_No_160_Zwei_Leichte_Sonaten_No_1_in_G.pdf

Sonatiin F-duur WoO 50

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP51817-PMLP96125-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_16_No_161_Zwei_Leichte_Sonaten_No_2_in_F.pdf

Rondo WoO 48 (1783)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/26/IMSLP12823-Beethoven_woo48_Rondo_in_C.pdf

Rondo WoO 49 (1783)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/a/ab/IMSLP58219-PMLP30943-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_196_WoO_49.pdf

6 variatsiooni teemale “Nel cor piu non mi sento” WoO 70 (1795)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/27/IMSLP53031-PMLP12261-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_17_No_168_6_Variationen_WoO_70.pdf

6 kerget variatsiooni šveitsi rahvalaulu teemale WoO 64

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/c/cb/IMSLP53047-PMLP12251-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_17_No_177_6_Leichte_Variationen_WoO_64.pdf

6 kerget variatsiooni G-duur WoO 77

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/1/1b/IMSLP53045-PMLP05856-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_17_No_176_6_Leichte_Variationen_WoO_77.pdf

Bagatell C-duur “Lustig-traurig” WoO 54 (1802)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP318759-PMLP03351-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B300_WoO_54_scan.pdf

Menuett WoO 82 (1803)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/c/c6/IMSLP58151-PMLP30960-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_193_WoO_82.pdf

6 menuetti WoO 10 (1796)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/6/63/IMSLP58214-PMLP30934-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_194_WoO_10.pdf

Prelüüd WoO 55 (1803)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/a/a6/IMSLP58215-PMLP12215-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_195_WoO_55.pdf

Valss Es-duur WoO 84 (1824)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7b/IMSLP318762-PMLP30962-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B303_WoO_84_scan.pdf

Valss D-duur WoO 85 (1825)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/22/IMSLP318763-PMLP30964-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B304_WoO_85_scan.pdf

Allegretto c-moll WoO 53

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/75/IMSLP318758-PMLP30947-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B299_WoO_53_scan.pdf

Allegretto h-moll WoO 61 (1821)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/0/0a/IMSLP12829-Beethoven_woo61_Allegretto_in_b.pdf

Allegretto quasi Andante (1825)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/d/d8/IMSLP12830-Beethoven_woo61a_Allegretto_Quasi_Andante.pdf

6 ekosseesi WoO 83 orkestrile, autori seade klaverile (1823)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/f/ff/IMSLP318761-PMLP07329-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B302_WoO_83_scan.pdf

Ekossees G-duur WoO 23 (Carl Czerny seades klaverile

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7a/IMSLP318766-PMLP09920-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B306_WoO_23_scan.pdf

12 saksa tantsu WoO 8 orkestrile, autori seade klaverile (1796)

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/c/c3/IMSLP12818-Beethoven_woo08_12_German_Dances.pdf

12 saksa tantsu WoO 13 orkestrile, klaverisead

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/31/IMSLP12821-Beethoven_woo13_12_German_Dances.pdf

7 lendlerit WoO 11 kahele viiulile ja tšellole, autori seade klaverile (1797)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/2b/IMSLP58223-PMLP30936-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_198_WoO_11.pdf

6 lendlerit WoO 15 kahele viiulile ja tšellole, autori seade klaverile (1797)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7e/IMSLP58222-PMLP17197-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_18_No_197_WoO_15.pdf

12 menuetti WoO 7 orkestrile (1795), seade klaverile

https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/e/e8/IMSLP12817-Beethoven_woo07_12_Minuets.pdf

Allemande WoO 81

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/1/1a/IMSLP318767-PMLP30958-Beethoven,_Ludwig_van-Werke_Breitkopf_Kalmus_Band_32_B307_WoO_81_scan.pdf

TŠEHHI HELILOOJATE TEOSED

Josef Myslivecek (1737-1781), Jiri Krtitel Vanhal /Johann Baptist Wanhal (1739-1813), Leopold Kozeluch (1747-1818), Jan Ladislav Dussek´i (1760-1812), Vàclav Jan Tomaśek /Wenzel Johann Tomaschek (1774-1850).

https://www.dropbox.com/sh/3zfkf4k3nuepf31/AACH3LJu3ytMbYHqwc_o-nYCa?dl=0


Friedrich Kuhlau (1786 - 1832)

5 variatsiooni teemale „Sur un air national danois“ op. 14;

https://imslp.org/wiki/5_Variations_on_'sur_un_air_national_danois'%2C_Op.14_(Kuhlau%2C_Friedrich)

Sonatiin neljale käele op. 17;

https://imslp.org/wiki/Sonatina_for_Piano_4_Hands%2C_Op.17_(Kuhlau%2C_Friedrich)

3 sonatiini op. 20

http://www.allpianoscores.com/free_scores.php?id=552

3 valssi neljale käele op. 24;

https://imslp.org/wiki/8_Waltzes_for_Piano_4_hands%2C_Op.24_(Kuhlau%2C_Friedrich)-

3 kerget rondot op. 31;

https://imslp.org/wiki/3_Leichte_Rondos_%C3%BCber_beliebte_Opern_Melodien%2C_Op.31_(Kuhlau%2C_Friedrich)

6 sonatiini op. 55

http://www.allpianoscores.com/free_scores.php?id=553

3 kerget rondot populaarsete ooperimeloodiate teemadel;

https://imslp.org/wiki/3_Leichte_Rondos_%C3%BCber_beliebte_Opern-Melodien%2C_Op.56_(Kuhlau%2C_Friedrich)

3 sonatiini op. 59;

http://www.allpianoscores.com/free_scores.php?id=554

3 sonatiini op. 60

http://www.allpianoscores.com/free_scores.php?id=555

4 sonatiini op. 88

http://www.allpianoscores.com/free_scores.php?id=556

Briljantne rondo La clochette op. 121;

https://imslp.org/wiki/La_clochette%2C_Op.121_(Kuhlau%2C_Friedrich)

6 Šoti tantsu WoO 218;

http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/0/0f/IMSLP92308-PMLP190192-Scottisch_Dances-Kuhlau_WoO218.pdf

Muzio Clementi (1752 - 1832), Domenico Cimarosa (1749 - 1801)

https://www.dropbox.com/sh/8itetexz2vifvby/AAAE9Q9r9-OZSw1MBPV0Z71oa?dl=0

Anton Diabelli (1781 - 1858)

A. Diabelli - 2 pisikest sonaati neljale käele,...

A. Diabelli - 4 sonatiini, op. 151.pdf

A. Diabelli - 6 sonatiini neljale käele, op. 16...

A. Diabelli - 7 sonatiini, op. 168.pdf

A. Diabelli - Sonatiin a-moll neljale käele, op...

A. Diabelli - Sonatiin C-duur neljale käele, op...

A. Diabelli - Sonatiin F-duur neljale käele, op...


Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

6 sonatiini (üheosalised)

https://imslp.org/wiki/6_Sonatinas_(Pleyel%2C_Ignaz)

Sonatiin D-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970)

August Eberhard Müller (1767–1817)

Scherzo F-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970)

Scherzo G-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970)

Instruktive Übungsstücke https://imslp.org/wiki/Instructive_Pieces_for_Piano_(M%C3%BCller%2C_August_Eberhard)


Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)

Six pièces très faciles op. 42 https://imslp.org/wiki/6_Pi%C3%A8ces_tr%C3%A8s_faciles%2C_Op.52_(Hummel%2C_Johann_Nepomuk)

Scherzo A-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970) https://imslp.org/wiki/Scherzo_in_A_major_(Hummel%2C_Johann_Nepomuk)

Sonatiin C-duur https://imslp.org/wiki/Piano_Sonatina_in_C_major_(Hummel%2C_Johann_Nepomuk)

Rondo C-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970)


Tobias Haslinger (1787–1842)

Sonatiin C-duur (Ausgewählte Sonatinen I, PWM Edition 1971)

Sonatiin C-duur (Ausgewählte Sonatinen I, PWM Edition 1971)


Louis Köhler (1820–1886)

Sonatiin G-duur (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970) https://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/105777/rr37


Ludvig Schytte (1848–1909)

Sonatiin D-duur op. 76 nr 3 (Sonatiny na fortepian 2, PWM Edition 1970) https://imslp.org/wiki/6_Moderne_Sonatinen%2C_Op.76_(Schytte%2C_Ludvig)


Festivali koostööpartnerid on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Goethe Instituut, Kultuurkapital, Eesti Muusikakoolide Liit, Tallinna Muusikakeskkool, G. Otsa nim muusikakool, ajakiri Muusika, Klassikaraadio

“Klassika kutse” Beethoven 250 kontserdid (Koroonaviiruse tõttu on võimalikud järgnevate eelregistreeritud kontserdiaegade muutused ja edasilükkumised)

16.11 kell 17.00 Orisaare Gümnaasium. Orissaare muusikakooli klaveriõpilaste kontsert.


17.11 Otepää muusikakool. Õpilaste kontsert.

19.11 Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste kontsert (Covidi tõttu edasi lükatud)


19.11 kell 17.00 Narva muusikakool. Õpilaste kontsert.


19.11 kell 17.00 Uuemõisa Valge saal. Haapsalu muusikakooli õpilaste, õpetajate ja kammerorkestri kontsert

20.11 Kiili kunstide kool. Õpilaste kontsert.


20.11 kell 18.00

Märjamaa valla rahvamaja Ly galerii. Märjamaa muusika- ja kunstikooli õpilaste kontsert.


20.11 kell 17.30 G. Otsa nim Tallinna muusikakooli saal. Õpilaste kontsert


20.11 kell 17.00 Keila muusikakool. Õpilaste kontsert


21.11 kell 15.00 Vanalinna muusikamaja. VHK muusikakooli õpilaste ja õpetajate kontsert 21.11 kell 10.00 G. Otsa nim Tallinna muusikakooli saal. Lauri Väinmaa meistrikursus Otsa kooli Beethoveni-mängijatele.


24.11 kell 18.00 Kohila Koolituskeskuse muusikakool. Õpilaste ja orkestrite ning TMKK õpilase Mattias Heina kontsert. Kunstikooli õpilaste Beethoveni näitus.


24.11 kell 16.00 Nõmme muusikakool. Õpilaste kontsert.


24.11 kell 17.00 Valga muusikakool. Valga ja Valka muusikakoolide õpilaste ühiskontsert.


24.11 kell 18.00 Heino Elleri Muusikakooli Tubina saal. Heino Elleri Muusikakooli õpilaste ja pianist Lauri Väinmaa kontsert.


25.11 kell 18.00 Paide raekoda. Paide ja Türi muusikakoolide õpilaste ja pianist Lauri Väinmaa kontsert.


27.11 Loksa muusikakool. Õpilaste ja pianist Sten Lassmanni loeng-kontsert


3.12 kell 17.30

Tabasalu muusikakool. Õpilaste ja õpetajate kontsert


4.12 kell 17.00 Mustvee kultuurikeskus. Mustvee muusika- ja kunstikooli õpilaste kontsert "MMKK 25, Ludwig van Beethoven 250”


7.12 Ahtme kunstide kool. Õpilaste ja õpetajate loeng-kontsert, mille põhjal valmib kooli kunstiosakonna õpilaste näitus alates 15.01 2021 “Beethoven 250”


16.12 kell 18.00 Peningi mõis. Aruküla huvikeskuse „Pääsulind” õpilaste kontsert.


17.12 Lasnamäe muusikakool. Õpilaste kontsert “Beethoven 250 - helis, sõnas ja pildis”


739 views

Eesti Klaveriõpetajate Ühing

Emailmartti.raide@eamt.ee

Mobiil: +372 56 49 44 65

Aadress: Tatari 13 10116 Tallinn

© 2020 Eesti Klaveriõpetajate Ühing